Inhoud

juli 2016

vrijdag 1 juli 2016

Publieke versus semipublieke oplaadpunten

Publieke oplaadpunten staan in de openbare ruimte van Nederlandse gemeenten en zijn voor alle elektrische rijders 24 uur per dag beschikbaar. Gemeenten staan aan de lat om publieke oplaadpunten in de openbare gemeente te organiseren. Vooral in gebieden waar elektrische rijders geen eigen terrein hebben om hun auto te parkeren en op te laden, zoals in stadscentra, zijn publieke oplaadpunten noodzakelijk.

Semipublieke oplaadpunten worden niet door gemeenten, maar door private partijen zoals bedrijven geplaatst op eigen terrein. Ze worden wel opengesteld voor andere elektrische rijders die door hun laadpas te gebruiken kunnen laden. Niet alle semipublieke oplaadpunten zijn echter 24 uur per dag beschikbaar. Via apps of websites als oplaadpalen.nl zijn in principe zowel publieke als semipublieke oplaadpunten vindbaar voor de elektrische rijder. Maar in praktijk wordt de bezetting van semipublieke laadpunten niet altijd door gegeven.

Kijken we naar de verhouding tussen de publieke en semipublieke oplaadpunten dan zien we dat het grootste deel van deze oplaadpunten in Nederland semipubliek is. Het aantal semipublieke oplaadpunten groeit tevens sneller dan het aantal publieke oplaadpunten. Steeds meer partijen investeren in laadinfrastructuur en stellen deze beschikbaar aan andere elektrische rijders.

Aantallen publieke en semipublieke oplaadpunten
Maand
Publieke oplaadpunten
Semipublieke oplaadpunten
Verhouding publiek /  semipubliek
Sep-14
4.994
5.247
0,95
Sep-15
7.039
8.746
0,80
Feb-16
7.625
11.592 
0,66
                 Bron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROWBron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROW
Bron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROW

Klik hier voor volgend blog à

Geen opmerkingen:

Een reactie posten