Inhoud

juli 2016

vrijdag 1 juli 2016

1 miljoen stekkerauto’s

Het doel van de Rijksoverheid, uit het Plan van Aanpak elektrisch vervoer: ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling’, is om 200.000 elektrische auto’s in Nederland te hebben rijden in 2020 en door te groeien naar een volwassen markt van 1 miljoen elektrische auto’s 5 jaar later. Volgens deze ambitie hadden in 2015, 20.000 elektrische auto’s  moeten rondrijden. Op basis van de data van RVO reden er eind 2015, 90.275 elektrische en plug-in hybride auto’s rond, waarmee de doelstelling ruimschoots is behaald. Met elektrische auto’s  worden hier volledig elektrische auto’s, oftewel ‘Full Elektric Vehicle’ (FEV) en plug-in hybride auto’s, oftewel plug-in hybride electric vehicle (PHEV). Samen worden deze ook wel stekkerauto’s genoemd.Actie-agenda Duurzame Brandstoffen 2015 - 2020


Drie auto’s per laadpunt
Om de groei van elektrische auto’s te ondersteunen is in de brandstofvisie van het Rijk als doel gesteld om in 2020, 70.000 publieke oplaadpunten in Nederland te hebben. Dit betekent grofweg dat in 2020 op de 3 elektrische auto’s 1 publiek oplaadpunt aanwezig zal zijn. In de ‘Actieagenda Wegverkeer Elektrisch Vervoer 2015-2020’ van het Formule-E team is de ambitie beschreven om in 2030, 2 miljoen elektrische personen auto’s rond te hebben rijden in Nederland. Een eerste schatting van de CE Delft laat zien dat het aantal oplaadpunten in 2030 mogelijk groeit naar 720.000. Ook in 2030 zijn er dan ongeveer 3 elektrische auto’s per laadpunt.

Op basis van de huidige cijfers uit de klimaatmonitor zijn er in februari 2016 bijna 7.500 publieke oplaadpunten en rijden er ruim 91.000 elektrische auto’s rond. Dit is ongeveer 0,08 publiek oplaadpunt per elektrische auto. De verhouding oplaadpunt / elektrische auto komt dus nog niet in de buurt van de verhouding 1 op 3.  Om de door het Rijk gestelde doelen te behalen zal het aantal publieke oplaadpunten de komende 4 jaar met een factor 10 moet groeien.

Afgelopen jaar (sept.2014 – sept.2015) groeide het aantal publieke oplaadpunten met factor 0.4 (circa 2.000 publieke oplaadpunten zijn er bijgekomen). Het aantal elektrische auto’s verdubbelde in deze periode. Sinds september 2015 tot en met februari 2016 zijn er nog circa 600 publieke oplaadpunten bijgekomen:
Publieke en semi-publieke oplaadpunten in Nederland
(klimaatmonitor, februari 2016)

Sterke groei aantal snelladers
Het aantal snelladers voor elektrische auto’s is in 2015 enorm gegroeid. Omdat aan een snellader op een dag makkelijk meerdere elektrische auto’s kunnen laden, vergoten de snelladers de laadmogelijkheden voor elektrische rijders sterk. Momenteel zijn nog niet alle elektrische auto’s geschikt voor snelladen. Ook is snelladen over het algemeen duurder dan normaal laden (zie ook ‘Bijna vijf keer zo veel snelladers in 2015’).

Klik hier voor volgend blog à

Geen opmerkingen:

Een reactie posten