Inhoud

juli 2016

vrijdag 10 februari 2012

Ruim 1100 laadpalen in Amsterdam

Volgens de gegevens van de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat waren er in mei  2014 6705 oplaadpalen in Nederland. 

Bij dit getal is uitgegaan van:
- Oplaadpalen voor auto's, niet voor scooters, fietsen of boten
- Oplaadpalen en niet oplaadpunten. In de praktijk kan het zijn dat één oplaadpaal meerdere oplaadpunten heeft. Er kunnen dan dus meer auto’s tegelijk bij dezelfde paal opladen.
- Publieke oplaadpalen en niet (semi-) private oplaadpalen
- Oplaadpalen voor normaalladen;
- Palen die zijn opgenomen in de klimaatmonitor. Dit zijn in ieder geval de palen die zijn geleverd door de Stichting E-laad, Essent-Nuon, EV-box, The New Motion en de ANWB.
- Het blijft een momentopname; het aantal palen ontwikkelt zeer snel.
- Voor actuele informatie wordt ook naar oplaadpunten.nl verwezen. Zij sturen nieuwe locaties ook door via een twitteraccount. Ook op oplaadpalen.nl zijn gegevens over oplaadpalen te vinden. Op beide websites is het mogelijk zelf oplaadpalen aan te melden.


Op basis van informatie van de klimaatmonitor (peildatum: mei 2014) is een top 10 samengesteld van gemeenten met de meeste laadpalen. Het gaat hierbij om (semi) openbare laadpalen voor auto’s. Amsterdam staat op nummer 1 met 1132 laadpalen. De palen worden in heel de gemeente geplaatst, zoals is te zien op de website van Amsterdam:


Tabel 1 Top 10 gemeenten met hoogste aantal oplaadpalen


Top 10
Gemeente

Aantal laadpalen in 2014
1
Amsterdam
1132
2
Rotterdam
634
3
's-Gravenhage
556
4
Utrecht
250
5
Arnhem
192
6
Eindhoven
153
7
's-Hertogenbosch
143
8
Haarlemmermeer
111
9
Almere
107
10
Amersfoort
95


Bron: klimaatmonitor juli 2014 ; bewerking: CROW

Groene Stroom 
Wanneer men tankt bij een oplaadpaal van bijvoorbeeld Stichting E-laad of bij verschillende gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam, tankt men ook op groene stroom. Dit wordt op dezelfde manier geregeld als de levering van groene stroom aan huishoudens. Ook bestaat er de mogelijkheid om oplaadpalen te realiseren, die direct groene stroom leveren bijvoorbeeld doordat ze zijn aangesloten op windmolens of andere installaties, die groene stroom opwekken. Groene stroom kan dus zowel fysiek als administratief geleverd wordenInteressanter is het aantal laadpunten per 100.000 inwoners. Deze top 10 ziet er als volgt uit:
Top 10
Gemeente
Aantal laadpunten per 100.000 inwoners 2014
Aantal laadpunten absoluut
2014
1
Rozendaal
333
5
2
Texel
332
45
3
Schiermonnikoog
318
3
4
Bunnik
226
33
5
Noord-Beveland
159
12
6
Veere
151
33
7
Amsterdam
140
1132
8
Arnhem
127
192
9
Muiden
127
8
10
Tholen
114
29

Bron: klimaatmonitor juli 2014 ; bewerking: CROW

Bij Rozendaal en Schiermonikoog gaat het om erg kleine aantallen (respectivelijk 5 en 3 laadpunten). In Texel betreft het zo’n 45 laadpunten. Absoluut kleine maar relatief grote aantallen die aangeven dat deze gemeenten veel belangstelling hebben voor elektrische voertuigen.

Op provincieniveau heeft Noord-Holland de meeste laadpalen per inwoner gevolgd door Zuid-Holland en Utrecht. Gemiddeld zijn er 400 laadpalen per miljoen inwoners in Nederland. Ten opzichte van 2013 steeg het aantal palen in iedere provincie met een factor 3.

Tabel 2 Aantal oplaadpalen en laadpunten per provincie in 2014
Provincie
Aantal laadpalen
Aantal laadpunten op laadpalen
Aantal laadpalen per mln inwoners
Noord-Holland
1791
2038
653
Zuid-Holland
1673
2156
468
Utrecht
572
792
456
Flevoland
174
223
435
Zeeland
134
196
352
Gelderland
699
941
346
Noord-Brabant
764
1015
308
Friesland
160
198
269
Overijssel
275
347
241
Limburg
258
342
230
Groningen
126
164
216
Drenthe
79
108
162

Nederland
6705
8520
400

Figuur 1b Ontwikkeling aantal laadpalen per provincie per miljoen inwoners


Bron: klimaatmonitor , peildatum mei 2014;  bewerking: CROW

In de provincie Noord-Holland zijn in 2014 de meeste laadpunten in totaal en per inwoner. Daarmee heeft deze provincie tot nu toe de grootste stappen gezet.
Het aantal oplaadpunten per stedelijkheidsgraad varieert. Wanneer gecorrigeerd wordt naar het aantal inwoners valt vooral de categorie zeer sterk stedelijk op. Hierin is duidelijk de koploper positie van enkele grote steden waarneembaar. Figuur 1 laat in alle categorieën een behoorlijke groei in het aantal oplaadpalen zien.

Tabel 3 Aantal oplaadpunten per stedelijkheidsgraad


2014
Stedelijkheids Graad
Aantal laadpalen
Aantal laadpalen per mln inwoners
zeer sterk stedelijk
2502
718
sterk stedelijk
1619
355
matig stedelijk
1145
333
weinig stedelijk
1004
281
niet stedelijk
435
253
Totaal
6705
400
  Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl, juli 2014 ;  bewerking: CROW

Laadpalen regionaal aanvragen
Sinds 2012 neemt E-laad geen aanvragen meer in behandeling. Gemeenten, provincies en marktpartijen hebben het stokje overgenomen en werken hard aan de verdere uitrol van de laadinfrastructuur. Er zijn dit jaar verschillende grote aanbestedingen gedaan door gemeenten, regio’s en provincies, met het doel extra oplaadpalen te plaatsen. Gemeenten doen dit om elektrisch rijden te stimuleren en/of om aan de laadbehoefte van het stijgend aantal plug-in hybride en elektrische auto’s te voldoen.

Voorbeelden van projecten zijn:

9 opmerkingen:

 1. De gegevens voor Amsterdam kloppen niet. Hier waren op 1 januari 2012 301 oplaadpunten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vaak zijn de verschillen oorzaak van definitie verschillen. In dit dashboard gaan we uit van:
  -laadpalen van het type Mennekes (mode 3) voor auto’s
  Dat staat ook in de tekst hierboven. Er zijn dus geen laadpalen voor bijv. scooters of snellaadpalen meegenomen.
  Ook zitten er in iedere paal 2 punten, dat scheelt ook weer een factor 2

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wouter Schrier2 maart 2012 om 00:35

  Almere komt een beetje laat op gang, maar inmiddels is e-laad druk in de weer om hier laadpalen te plaatsen. De eerste vier dubbele laadpunten zijn neergezet, en de volgende 8 zitten al in de pijpleiding.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Los van de laadpunt - laadpaal-terminologie kloppen de brongegevens niet.

  In Amsterdam waren op 1 januari 204 type 2 mode 3 oplaadpunten op straat, dat zijn 104 oplaadpalen. Er missen er dus 50 in het bronbestand, waardoor ook de analyse niet correct is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Op de foto staat een foutief verkeersbord. Dit fantasiebord zie je overal verschijnen, maar zal niet in het RVV opgenomen worden. Het juiste bord is het parkeerbord E4 met daaronder in woord en beeld het electrisch oplaadpunt

  Arjen van Heerde, gemeente Alkmaar

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @anoniem Mar4: Het klopt dat dit verkeersbord op de foto niet handhaafbaar is. Dit staat ook in de Startgids (zie paragraaf 'infrastructuur, wagenpark en gedrag) duidelijk uitgelegd. De foto is geplaatst omdat dit voor de Stichting E-laad het 1000 laadpunt is.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Op grond van bovenstaande discussie is inmiddels het overzicht aangepast voor Amsterdam (de palen van Nuon en Essent waren hierin nog niet verwerkt) en is in de tekst een toelichting opgenomen mbt de type palen waar de aantallen betrekking op hebben. Overigens veranderen de aantallen wekelijks. Dus dit dashboard kan beter niet voor absolute aantallen worden gebruikt, die worden op de betreffende sites bijgehouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Oplaadpunten.nl is geen officiële gebruiker van de open data. Hun databestand is namelijk teveel vervuild om als goede bron te dienen. Jammer dat KpVV niet betere bronnen gebruikt, zoals oplaadpalen.nl. Deze aanbieder maakt wel gebruik van de juiste informatie.
  Zelfs met de aanpassingen klopt het overzicht nu dus niet. Ook het gebruik van oplaadlocaties zegt niet veel. Interessanter is hoeveel aansluitmogelijkheden, dus stopcontacten, er zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @anoniem op 2 mei: Zoals gezegd gaat het niet om de absolute cijfers en is het een momentopname. In overleg met AgentschapNL zijn we destijds van oplaadpunten.nl uitgegaan. Het is mij niet duidelijk wat je onder officiele gebruiker verstaat en onder open data. Wat wellicht wenselijk is (maar dat laat ik graag aan de markt en/of het Rijk over) is dat er 1 centraal bestand komt waar iedereen terecht kan. Zoals een verkeersinformatiedienst beoogt.

  BeantwoordenVerwijderen