Inhoud

juli 2016

vrijdag 1 juli 2016

Te weinig laadpalen voor alle stekkerauto's

Rijden op stroom en gas wordt gezien als een belangrijke oplossing voor duurzame mobiliteit. De infrastructuur hiervoor is noodzakelijk om schone kilometers mogelijk te maken.  In 2015 is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s verder gegroeid, maar de groei is nog onvoldoende om het door Nederland gestelde doel van 70.000 publieke oplaadpunten in 2020 te behalen. Het aantal vulpunten voor groengas auto’s is in 2015 gestagneerd.

Stand van zaken infrastructuur Duurzame brandstoffen Nederland
(bron: klimaatmonitor, februari 2016; bewerking CROW)

In Nederland en op Europees niveau wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd en worden doelen gesteld om de benodigde infrastructuur verder uit te breiden. In Nederland wordt sterk ingezet op de groei van elektrisch vervoer wat blijkt uit het relatief grote aantal laadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Aan de stand van zaken en het gestelde doel van 2020 is te zien dat er nog veel werk aan de winkel is. In tegenstelling tot de groei van het aantal oplaadpunten stagneert het aantal vulpunten voor groengas.

Lees in dit dashboard meer over de stand van zaken en ontwikkelingen van de duurzame infrastructuur in Nederland:
1 miljoen stekkerauto’s

Het doel van de Rijksoverheid, uit het Plan van Aanpak elektrisch vervoer: ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling’, is om 200.000 elektrische auto’s in Nederland te hebben rijden in 2020 en door te groeien naar een volwassen markt van 1 miljoen elektrische auto’s 5 jaar later. Volgens deze ambitie hadden in 2015, 20.000 elektrische auto’s  moeten rondrijden. Op basis van de data van RVO reden er eind 2015, 90.275 elektrische en plug-in hybride auto’s rond, waarmee de doelstelling ruimschoots is behaald. Met elektrische auto’s  worden hier volledig elektrische auto’s, oftewel ‘Full Elektric Vehicle’ (FEV) en plug-in hybride auto’s, oftewel plug-in hybride electric vehicle (PHEV). Samen worden deze ook wel stekkerauto’s genoemd.Actie-agenda Duurzame Brandstoffen 2015 - 2020


Drie auto’s per laadpunt
Om de groei van elektrische auto’s te ondersteunen is in de brandstofvisie van het Rijk als doel gesteld om in 2020, 70.000 publieke oplaadpunten in Nederland te hebben. Dit betekent grofweg dat in 2020 op de 3 elektrische auto’s 1 publiek oplaadpunt aanwezig zal zijn. In de ‘Actieagenda Wegverkeer Elektrisch Vervoer 2015-2020’ van het Formule-E team is de ambitie beschreven om in 2030, 2 miljoen elektrische personen auto’s rond te hebben rijden in Nederland. Een eerste schatting van de CE Delft laat zien dat het aantal oplaadpunten in 2030 mogelijk groeit naar 720.000. Ook in 2030 zijn er dan ongeveer 3 elektrische auto’s per laadpunt.

Op basis van de huidige cijfers uit de klimaatmonitor zijn er in februari 2016 bijna 7.500 publieke oplaadpunten en rijden er ruim 91.000 elektrische auto’s rond. Dit is ongeveer 0,08 publiek oplaadpunt per elektrische auto. De verhouding oplaadpunt / elektrische auto komt dus nog niet in de buurt van de verhouding 1 op 3.  Om de door het Rijk gestelde doelen te behalen zal het aantal publieke oplaadpunten de komende 4 jaar met een factor 10 moet groeien.

Afgelopen jaar (sept.2014 – sept.2015) groeide het aantal publieke oplaadpunten met factor 0.4 (circa 2.000 publieke oplaadpunten zijn er bijgekomen). Het aantal elektrische auto’s verdubbelde in deze periode. Sinds september 2015 tot en met februari 2016 zijn er nog circa 600 publieke oplaadpunten bijgekomen:
Publieke en semi-publieke oplaadpunten in Nederland
(klimaatmonitor, februari 2016)

Sterke groei aantal snelladers
Het aantal snelladers voor elektrische auto’s is in 2015 enorm gegroeid. Omdat aan een snellader op een dag makkelijk meerdere elektrische auto’s kunnen laden, vergoten de snelladers de laadmogelijkheden voor elektrische rijders sterk. Momenteel zijn nog niet alle elektrische auto’s geschikt voor snelladen. Ook is snelladen over het algemeen duurder dan normaal laden (zie ook ‘Bijna vijf keer zo veel snelladers in 2015’).

Klik hier voor volgend blog à

Groei van groengas vulpunten stagneert

Waar het aantal groengas vulpunten sinds 2012, en met name in 2014 sterk zijn toegenomen is de teller van groengas vulpunten sinds mei 2014 blijven steken op 128 (zie onderstaande grafiek).  Rijden op groen gas wordt net als elektrisch rijden door overheden gestimuleerd. Zo is er het project Rijden op Groengas van de regio Arnhem Nijmegen, waar taxi’s en bussen op groengas rijden. Voor gemeenten bieden groengasvoertuigen een goede kans om het eigen wagenpark te verschonen. Taxi’s, busjes, en bijvoorbeeld afvalwagens kunnen rijden op groengas en zo bijdragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot. Voor verdere informatie over rijden op groengas zie: Bijlage - Groengas vulpunten.Bron: klimaatmonitor, peildatum 2016; bewerking CROW

In Nederland zijn er zo’n 128 groengas tanklocaties. De provincie Zuid-Holland is de provincie met de meeste vulpunten voor groengas auto’s. In nog geen vier jaar (mei 2012 – februari 2016) groeide het aantal vulpunten van 16 naar 25. In onderstaande tabel zijn ook de aantal vulpunten in de andere provincies weergegeven.

De vulpunten voor groengas auto’s redelijk over de gemeenten in Nederland verspreid. Leeuwarden is met vier vulpunten nipt de gemeente die de meeste vulpunten heeft. Met een vulpunt minder volgen zes andere gemeenten (zie tabel). Andere Nederlandse gemeenten hebben 0, 1, of 2 stations waar groengas auto’s kunnen tanken.


Provincie
Aantal groengas vulpunten 2016


Top 7 gemeenten
Aantal groengas vulpunten 2016

1
Zuid-Holland
25

1
Leeuwarden
4
2
Noord-Brabant
17

2
's-Gravenhage
3
3
Friesland
15

3
Groningen
3
4
Gelderland
15

4
Leiden
3
5
Noord-Holland
15

5
Oss
3
6
Overijssel
9

6
Rotterdam
3
7
Utrecht
8

7
Tilburg
3
8
Drenthe
7
9
Groningen
6
10
Limburg
5
11
Flevoland
3
12
Zeeland
2

Op onderstaande kaart zijn alle plaatsen in Nederland weergegeven waar aardgas en/of groengas getankt kan worden. Vullocaties groengas in Nederland (Bron: groengas.nl)


Klik hier voor volgend blog à

Steeds meer punten om te stekkeren

In februari 2016 staan er 19.200 oplaadpunten voor elektrische auto’s in Nederland. Dit zijn ongeveer 7.600 publieke en 11.600 semipublieke oplaadpunten. Van 2013 naar 2014 steeg het aantal oplaadpunten in Nederland met een factor van 1.75. Van 2014 naar 2015 is het aantal oplaadpunten meer dan verdubbeld.Bron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROW

Amsterdam blijft nummer 1 met het aantal oplaadpunten Terschelling nummer 1 per 100.000 inwoners
Op basis van informatie van de klimaatmonitor is een top 5 samengesteld van gemeenten met de meeste oplaadpunten, zowel publiek als semipubliek. Amsterdam staat nog steeds bovenaan met meer dan 2.100 oplaadpunten. Het netwerk van publieke oplaadpunten in de stad wordt op basis van de behoefte van elektrische rijders uitgebreid en de oplaadpunten staan in de hele gemeente, zoals is te zien op de website van Amsterdam.


Kijken we naar de top tien gemeenten met de meeste oplaadpunten dan zien we dat de gemeente Haarlemmermeer gestegen is van plaats 7 naar plaats 4. Nieuwkomer in de top 10 is Amersfoort met 269 oplaadpunten. De gemeente Almere vinden we niet meer terug in de top 10.

Top 10 oplaadpunten per gemeente
Rang
Mei 2015
Februari 2016

Gemeente
Oplaadpunten
Gemeente
Oplaadpunten
1
Amsterdam
1.752
Amsterdam
2.162
2
Rotterdam
1.075
Rotterdam
1.397
3
's-Gravenhage
875
's-Gravenhage
1125
4
Utrecht
686
Utrecht
893
5
's-Hertogenbosch
226
Haarlemmermeer
464
6
Arnhem
226
's-Hertogenbosch
303
7
Haarlemmermeer
222
Arnhem
300
8
Eindhoven
204
Amersfoort
269
9
Almere
186
Eindhoven
240
10
Breda
166
Breda
217
                                     Bron: klimaatmonitor, peildatum februari 2016

De top tien van gemeenten met de meeste oplaadpunten per 100.000 inwoners verschilt van de gemeenten die absoluut het grootse aantal oplaadpunten heeft staan (zie onderstaande tabel). Op Terschelling zijn op de 100.000 inwoners 974 oplaadpunten voor elektrische rijders te vinden. Op afstand volgen Nieuwegein en Beemster. Relatief zijn dit grote aantallen oplaadpunten, waaruit blijkt dat er in deze gemeenten relatief veel belangstelling is voor elektrische voertuigen (en de waarde vertekent bij kleine aantallen inwoners). Ter vergelijk: in Amsterdam zijn momenteel 264 oplaadpunten te vinden op de 100.000 inwoners.

Top 10 Oplaadpunten per 100.000 inwoners
Rang
Mei 2015
Februari 2016

Gemeente
Oplaadpunten per 100.000 inwoners
Gemeente
Oplaadpunten per 100.000 inwoners
1
Zoeterwoude
419
Terschelling
974
2
Rozendaal
331
Nieuwegein
546
3
Texel
331
Beemster
472
4
Schiermonnikoog
324
Bunnik
430
5
Bunnik
307
Rozendaal
398
6
Amsterdam
213
Eemnes
386
7
Utrecht
205
Texel
324
8
Eemnes
193
Schiermonnikoog
324
9
Rotterdam
172
Haarlemmermeer
323
10
‘s-Gravenhage
170
Zoeterwoude
308
                                       Bron: klimaatmonitor, peildatum februari 2016

Per miljoen inwoners staan de meeste oplaadpunten in zeer sterk stedelijk gebied, zo’n  (circa 35% van het totaal). Het verschil in tussen zeer sterk stedelijk gebied en de andere stedelijke gebieden is in 2015 verder toegenomen (zie onderstaande grafiek). Het aantal oplaadpunten in zeer sterk stedelijk gebied is inmiddels 6.800. Dit zijn bijna 2.000 oplaadpunten per miljoen inwoners. In weinig tot niet stedelijke gebied groeide het aantal oplaadpunten naar circa 650 oplaadpunten per miljoen inwoners (zie onderstaande grafiek).Bron: klimaatmonitor, peildatum februari 2016


Het aantal oplaadpunten varieert sterk afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. Wanneer het aantal oplaadpunten per stedelijkheidsgraad wordt gecorrigeerd naar het aantal inwoners valt de categorie ‘zeer sterk stedelijk’ ook op. Hierin is de koploper positie van grote steden goed zichtbaar (zie tabel hieronder).

Aantal oplaadpunten per mln. inwoners
Stedelijkheidsgraad
mei 2014
februari 2016
zeer sterk stedelijk
864
1.943
sterk stedelijk
467
1.105
matig stedelijk
420
980
weinig stedelijk
367
715
niet stedelijk
361
593
                  Bron: klimaatmonitor, peildatum februari 2016

Laadinfrastructuur in provincies: Zuid-Holland blijft koploper
In februari 2016 waren er gemiddeld circa 1.570 oplaadpunten per provincie in Nederland. De provincie Zuid-Holland is aanvoerder van de lijst van provincies met de meeste oplaadpunten. Inmiddels staan er bijna 5.400 oplaadpunten in deze provincie, ruim 1.000 meer dan in Noord-Holland waar er ongeveer 4.300 staan. Gelet op de verhouding met het aantal inwoners, heeft de provincie Utrecht de meeste oplaadpunten staan. Hier zijn per miljoen inwoners bijna 1.800 oplaadpunten te vinden. De 3 provincies met het laagste aantal oplaadpunten zijn Drenthe (217), Zeeland (276) en Groningen (289). In verhouding met het aantal inwoners heeft Drenthe ook de minste oplaadpunten. Bron: klimaatmonitor, peildatum februari 2016


Klik hier voor volgend blog àPublieke versus semipublieke oplaadpunten

Publieke oplaadpunten staan in de openbare ruimte van Nederlandse gemeenten en zijn voor alle elektrische rijders 24 uur per dag beschikbaar. Gemeenten staan aan de lat om publieke oplaadpunten in de openbare gemeente te organiseren. Vooral in gebieden waar elektrische rijders geen eigen terrein hebben om hun auto te parkeren en op te laden, zoals in stadscentra, zijn publieke oplaadpunten noodzakelijk.

Semipublieke oplaadpunten worden niet door gemeenten, maar door private partijen zoals bedrijven geplaatst op eigen terrein. Ze worden wel opengesteld voor andere elektrische rijders die door hun laadpas te gebruiken kunnen laden. Niet alle semipublieke oplaadpunten zijn echter 24 uur per dag beschikbaar. Via apps of websites als oplaadpalen.nl zijn in principe zowel publieke als semipublieke oplaadpunten vindbaar voor de elektrische rijder. Maar in praktijk wordt de bezetting van semipublieke laadpunten niet altijd door gegeven.

Kijken we naar de verhouding tussen de publieke en semipublieke oplaadpunten dan zien we dat het grootste deel van deze oplaadpunten in Nederland semipubliek is. Het aantal semipublieke oplaadpunten groeit tevens sneller dan het aantal publieke oplaadpunten. Steeds meer partijen investeren in laadinfrastructuur en stellen deze beschikbaar aan andere elektrische rijders.

Aantallen publieke en semipublieke oplaadpunten
Maand
Publieke oplaadpunten
Semipublieke oplaadpunten
Verhouding publiek /  semipubliek
Sep-14
4.994
5.247
0,95
Sep-15
7.039
8.746
0,80
Feb-16
7.625
11.592 
0,66
                 Bron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROWBron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROW
Bron: klimaatmonitor, februari 2016, bewerking CROW

Klik hier voor volgend blog à

Elektrische rijders laden steeds meer!

Het aantal oplaadpunten in Nederland stijgt. Dat is mooi, maar hoeveel gebruiken elektrische rijders deze oplaadpunten? Uit de laatste analyse van Stichting EVnetNL blijkt dat het verbruik in 2015 met 10% is gestegen ten opzichte van 2014. Er is nog nooit zoveel geladen op de oplaadpunten van EVnetNL. In totaal werden 3.862.486 kWh geladen door elektrische rijders. Ook het aantal transacties en het aantal gebruikte laadpassen neemt toe op de palen van EVNetNL.

Aantal laadsessie en geladen kWh-en per jaar (EVnetNL, januari 2016)
In de gemeente Amsterdam werd in 2015 door de elektrische rijders 3.003.168 kWh geladen. Per unieke gebruiker komt dit neer op 14.781 kWh per jaar.Laaddata gemeente Amsterdam (gemeente Amsterdam, oktober 2015).
Klik hier voor volgend blog à

Bijna vijf keer zo veel snellaadpunten in 2015

Steeds meer van de plug-in elektrische voertuigen kunnen naast ‘normaal laden’ ook snelladen. In 2015 groeide het aantal openbaar toegankelijke snellaadpunten sterk (semipubliek en publiek). In september 2014 stonden er 103 snellaadpunten in Nederland. In september 2015 was het aantal snellaadpunten al 387 en in februari 2016 staan er al  476 snellaadpunten  in Nederland. Bijna alle snellaadpunten zijn semipubliek, de meeste van deze snellaadpunten zijn echter wel 24 uur per dag beschikbaar voor alle elektrische rijders, net als publieke snellaadpunten (zie grafiek). De groei van het aantal snellaadpunten is van belang voor de komst van steeds meer elektrische auto’s die kunnen snelladen en die een grotere actieradius hebben (zie ook NRC).


Bron: klimaatmonitor, februari 2016

De sterke groei van het aantal snellaadpunten is mede te danken aan de uitgifte van vergunningen voor het plaatsen van snellaadpunten langs de Rijkswegen door Rijkswaterstaat. Zo heeft Fastned langs de Nederlandse snelwegen al 50 snellaadpunten geplaatst (zie kader). Ook de ANWB heeft langs de snelwegen 30 snellaadpunten  staan.

In 2015 hebben ook de gemeenten Amsterdam en Den Haag aanbestedingen georganiseerd om het aantal snellaadpunten in hun stad te laten groeien. In januari zijn bij Amsterdam Centraal 2 snellaadpunten geplaats, de andere snellaadpunten zullen in 2016 geplaatst worden. De snellaadpunten zullen veel gebruikt worden door bedrijven, voornamelijk door de taxibranche.


Kaart met snelladers in Nederland en Belgie.
Klik hier als u de kaart in een apart venster wilt openen.

Kijken we naar het aantal snellaadpunten op provinciaal niveau, dan is de provincie Zuid-Holland koploper. In deze provincie kunnen elektrische auto’s op 94 locaties snelladen. De provincie Gelderland heeft 79 snellaadpunten staan en daarna volgen Noord-Holland (57) en Utrecht (56). De 3 provincies met de minste snellaadpunten zijn Flevoland (9), Groningen (12) en Drenthe (12) (klimaatmonitor, februari 2016).

Bron: klimaatmonitor, februari 2016

De laadtijd van een elektrische auto wordt met snelladen verkort van ca. 6 tot 10 uur (afhankelijk van de grootte van de accu) tot circa tot 10 tot 30 minuten. Snelladen kan met een vermogen groter dan 44kW. Met de mogelijkheid tot snelladen wordt het laden van een elektrische auto weer meer vergelijkbaar met het tanken van een conventionele auto.
Met deze snellaadpunten is een auto in 15 tot 20 minuten opgeladen met groene stroom. Op het dak van de stations komen zonnepanelen. Met deze zonnepanelen wordt een gedeelte van de elektriciteit voor de laadbeurten opgewekt. De overige elektriciteit is groene stroom van alleen zon, wind en water.
Alle type plug-in hybride en elektrische auto’s die kunnen snelladen kunnen van de laadstations gebruik maken. Betalen kan via een app op de mobiele telefoon. Meer informatie: www.fastned.nl.

Nederland krijgt netwerk snellaadpunten 
Fastned en het Zwitserse bedrijf ABB gaan langs de Nederlandse snelwegen 130 snellaadstations realiseren. De stations worden niet meer dan 40 km van elkaar geplaatst. De eerste 50 stations zijn al geplaatst en binnen 2 jaar worden de laatste 80 geplaatst. De totale uitrol zal Nederland een koploper maken op het gebied van snelladen.

Snellader van Fastned


Klik hier voor volgend blog à

Bijlage - Groengas vulpunten

Stimuleren en faciliteren
Om de transitie naar rijden op groengas te simuleren hebben verschillende marktpartijen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een Routekaart hernieuwbaar gas 2014-2030 opgesteld.
Informatie over (groen)gas-vulpunten vindt u op de site van Groengas Nederland.

Overheden kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van rijden op groengas en de benodigde infrastructuur. Te denken valt aan:

  • Aanschaf van CNG voertuigen (denk aan busvervoer en taxivervoer);
  • Hulp aanbieden aan ondernemers bij vergunningverlening voor het realiseren van infrastructuur;
  • (Mede) initiatief nemen voor realisatie van vulpunten;
  • Het subsidiëren van groengas vulpunten, zoals bijvoorbeeld de provincie Groningen deed.  

Volgens de Europese Richtlijn Clean Fuel for Transport moeten nationale overheden eind 2016 doelen hebben gesteld en gecommuniceerd over het minimum aantal laad- en vulpunten. Ideaal is  iedere 150 km een vulpunt voor auto's die op aard-/groengas (CNG) rijden in 2025. Voor LNG zou er minstens iedere 400 km een vulpunt moeten zijn in 2025. Door verschillende exploitanten van groengas vulpunten is eerder aangegeven dat een netwerk van circa 250 locaties nodig is in Nederland voor een dekkend netwerk.

Wat is groengas?
Er zijn verschillende toepassingen van rijden op gas en er bestaan verschillende benamingen voor groengas, wat verwarrend kan werken.

Opgewerkt aardgas dat onder druk is opgeslagen noemen we Compressed Natural Gas (CNG) en kan diesel en benzine in de transportsector vervangen. Naast de fossiele variant van CNG bestaat er ook een bio-variant. Biogas kan ook worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Het biogas kan uit verschillende soorten biomassa gemaakt worden. De meest bekende routes zijn biogas uit stortgas en biogas uit co-vergisting van maïs en mest (50% mest, 50% maïs). Dit gas wordt gezuiverd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Met deze kwaliteit kan het worden bijgemengd in het bestaande aardgasnetwerk.

Energiedrager
Toepassing
CNG
Compressed Natural Gas, ob.v. aardgas, methaangehalte varieert maar is meestal >88%
Kleine vrachtauto/bus/personenauto
Bio-CNG
Geproduceerd o.b.v. biogas, methaangehalte>88%
Kleine vrachtauto/bus/personenauto
LNG
Liquefied Natural Gas o.b.v. aardgas, methaangehalte> 97%
Vrachtauto/binnenvaartschip/bus
Bio-LNG
Op basis van tot biomethaan gezuiverd biogas, methaangehalte >97%
Vrachtauto/binnenvaartschip/bus
Verschillende vormen van gas en de toepassingen ervan (bron: Rijden en varen op gas, CE Delft 2010)

Omdat aardgas en groengas chemisch niet van elkaar verschillen, kunnen aardgasvoertuigen op beide brandstoffen rijden en zijn groengasvoertuigen en aardgasvoertuigen dus eigenlijk ook gelijk aan elkaar. Waar in het vervolg gesproken wordt over groengas vulpunten worden vulpunten bedoeld waar met een groengasvoertuig getankt kan worden. Of er daadwerkelijk groengas getankt wordt hangt af van de manier van tanken. Via certificaten kan administratief op groengas gereden worden, terwijl daadwerkelijk op aardgas gereden wordt. Dit is vergelijkbaar met de afname van groene stroom: het hoeft niet zo te zijn dat een huishouden dat betaalt voor groene stroom ook daadwerkelijk groene stroom gebruikt.

Groengas tanken in 3 minuten
Net als bij elektrisch laden zijn er verschillende manieren om groengas te tanken. Het gaat hierbij niet alleen om de tanklocatie, maar ook om de weg van de groengasproductie naar de tanklocatie.

Een van de mogelijkheden is het comprimeren van bio-CNG (Compressed Natural Gas) op de locatie waar het geproduceerd wordt. Vanuit hier kan het gecomprimeerde gas (200-250 bar) met pijpleidingen of per tankwagen naar pompstations gebracht worden.

Een andere optie is om pompstations met tankwagens bio-LNG (Liquefied Natural Gas) te bevoorraden. Dit kan een voordelige optie zijn, omdat bio-LNG minder volumineus is dan bio-CNG en er dus minder tankwagens nodig zijn per hoeveelheid gas. Bij pompstations kan er dan voor gekozen worden om de bio-LNG als bio-LNG te verkopen of om de bio-LNG om te zetten in bio-CNG. Door het gas als bio-LNG aan te leveren kunnen zowel voertuigen rijdend op LNG als CNG bevoorraad worden. Een ander voordeel is het hogere methaangehalte van bio-CNG uit LNG wat voordelig is voor de actieradius. Ook voor plekken ver afgelegen van een aardgasnetaansluiting is deze manier van bevoorraden een goede optie (bron: Rijden en varen op gas, CE Delft)

Distributie via het aardgasnetwerk
Gebruik maken van aparte tankwagens en pijpleidingen is een goede optie, maar het bestaande aardgasnetwerk kan ook worden gebruikt. Wanneer het groengas aan de eisen voldoet en er genoeg afnamecapaciteit beschikbaar is kan het groengas geïnjecteerd worden in het aardgasnetwerk. Het gas wordt dan pas op locatie onder druk gebracht. Voor het bijmengen van groengas bij regulier aardgas is wel een certificatensysteem nodig om het groengas als bio-CNG op de markt te brengen. Dit certificatiesysteem is vergelijkbaar met het systeem voor groene stroom. De door het certificatensysteem vermarkte hoeveelheid groengas kan nooit meer zijn dan de geïnjecteerde hoeveelheid groengas. In Nederland faciliteert Vertogas, dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, de handel in groengas door middel van haar certificatiesysteem.

Privé aansluitingen op het aardgasnetwerk
Thuis groengas tanken kan met behulp van CNG home-fill installaties. Deze hebben een capaciteit tussen de 1,5 en 14 m3 per uur. Een compressor brengt het aardgas op een druk van rond de 200 bar. Elke locatie waar een aardgasnetwerk aanwezig is, is geschikt.  Qua veiligheid hoeft niet aan speciale eisen te worden voldaan wanneer het gaat om tanken in de buitenlucht. Wanneer een installatie binnen wordt geplaatst gelden voor gebruik en installatie de regels, zoals vastgelegd in de PGS-reeks nummer 27. Deze regels hebben met name betrekking op ventilatie. Ook bij levering van groengas via privé aansluitingen kan het certificatiesysteem gebruikt worden.

Langzaam en snel vullen
Net als bij elektrisch laden zijn er verschillende typen met verschillende vultijden: slow-fill en fast-fill. In het eerste geval is men afhankelijk van de druk in het aardgasnetwerk bij het vullen. Hierdoor kan het vullen van een tank met CNG zo’n 6 tot 10 uur duren. Voor voertuigen, die langere tijd stilstaan (‘s nachts over overdag) hoeft dit geen probleem te zijn.

Een fast-fill system kan het aardgas eerst in een speciale buffer worden opgeslagen. Meestal is dit een tank van 50 liter, die onder een druk van 200-250 bar is gebracht. Door deze druk duurt het vullen van de auto gemiddeld maar 4 tot 6 minuten (Fuelswitch). 

Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van sponsachtige materialen, die gas in grote dichtheden onder lage druk kunnen opslaan. Op deze manier is extra compressie niet meer nodig en kan direct uit het aardgasnetwerk getankt worden. 

Type vulpunt
Geschikt voor … voertuigen
Vultijd
Kosten
Slow-fill
1
6-10 uur
€5.000
Slow-fill
2
8-10 uur
€8.000
Fast-fill
6-10
4-6 minuten
€35.000
Kostenoverzicht per type thuis vulpunt (bron: Fuelswitch)

Ook voor groengas bestaan een aantal Green Deals. Deze Green Deals hebben alleen meer betrekking op de productie van groengas dan op het realiseren van vulpunten.

Klik hier voor volgend blog à